ارسال پول به ایران

ارسال پول به ایران

ارسال پول به ایران : حواله هاي وارده به مالزي با كسر كامزد صرافي معادل 30 دلار آمریکا و بر مبناي

نرخ روزي كه مبلغ به حساب وارد مي شود محاسبه ميگردد.

همه حواله ها به مقصد مالزي تبديل به واحد پول كشور مالزي ( رینگت ) ميشود

و مبناي محاسبه نرخ فقط و فقط مبلغي است

كه به حساب اين صرافي وارد ميشود.

حواله هاي وارده به تركيه و امارات با كسر 1 درصد كارمزد و بر مبناي نرخ خريد حواله محاسبه مي شود.

حواله هاي تركيه بر مبناي نرخ خريد حواله دلار يا يورو محاسبه ميگردد و بر اساس مبلغی است كه به حساب وارد ميشود.

حواله وسترن يونيون نيز شامل 60 دلار آمریکا كارمزد مي باشد و بر اساس نرخ خريد حواله محاسبه ميكردد.

چنانچه حواله در کانادا دریافت شود بر مبنای نرخ خرید حواله دلار کانادا و چنانچه در عراق دریافت شود

بر مبنای نرخ خرید حواله دلار آمریکا محاسبه می شود.

( نرخ خرید حدودا 1000 ریال کمتر از نرخ فروش اسکناس دلار بازار ایران می باشد )

خرید حواله پی پال بر مبنای مبلغ وارد شده به حساب ما و شامل 30 دلار کسر کارمزد بر هر حواله می باشد.

مبنای محاسبه نرخ خرید، صرفا بر اساس مبلغ دلار آمریکا ورودی به حساب ما می باشد.

( نرخ خرید حدودا 1000 ریال کمتر از نرخ فروش اسکناس دلار بازار ایران می باشد )