حواله پوند انگلستان به همه بانکهای انگلیس

حواله پوند انگلستان

واریز حواله پوند انگلستان به همه بانکهای انگلستان از سه روش ذیل امکان پذیر است :

حواله پوند داخلی :

واریز به اکثر بانکهای انگلستان از داخل انگلیس ( 3 روز کاری )

 معمولا بصورت واريز اسكناس واز داخل شعبه بانك صورت ميگيرد .

اين روش مناسب حساب شخص مي باشد و براي رقم هاي بالا نيز پيشنهاد نميشود.

ازانجاييكه بانكهاي انگلستان نسبت به منشا پوند حساسيت دارند ،

واریزرقم هاي بالا شایبه پولشويي را ايجاد كرده و براي صاحب حساب ايجاد مشكل ميكند.

البته حسابهاي با كاركرد بالا معمولا از اين قاعده مستثني هستند.

امكان واريز به اكثر بانكهاي انگلستان مانند نت وست ، لويدز، اچ اس بي سي، سانتاندر امكان پذير است.

حواله پوند سفيد :

اين حواله در واقع واريزوجه ، از حساب به حساب است و منشا پول روشن است.

براي واريزپوند به حساب  شركت و دانشگاه ، روش مناسبي است.

حواله پوند از مالزی :

واریز دو روزه به همه بانکهای انگلستان از کشور مالزی

منشا پول خارج از انگلستان و از كشور مالزي است، اين حواله از لحاظ نرخ واحد پوند، گرانترين روش است

خرید حواله پوند انگلستان از طریق واریز به حساب نت وست بانک و واریز  یکروزه ریالی در ایران