حواله سوئیفت (بانکی)

حواله سوئیفت

حواله سوئیفت یا حواله بانکی یکی از مطمئن ترین روش های انتقال پول در دنیا می باشد.

در این روش، فرستنده مبلغ را به حساب بانکی فرد یا شرکت گیرنده در کشور های

متصل به شبکه بین المللی سوئیفت به صورت الکترونیکی منتقل می نماید.

این روش انتقال، همانند انتقال حساب به حساب داخلی می باشد

با این تفاوت که انتقال پول طی 2 تا 3 روز کاری صورت می گیرد.

و کارمزدی حدود 20 تا 60 دلار توسط بانک دریافت می گردد.

برای ارسال پول از طریق شبکه سوئیفت داشتن شماره حساب بانکی فرد گیرنده

به همراه کد سوئیقت (BIC) ضروری می باشد. همچنین داشتن نام شخص صاحب حساب

به همراه اسم کامل بانک و کشور مقصد ضروری می باشد.

اطلاعاتی همچون آدرس بانک، آدرس سکونت فرد گیرنده وشماره تماس گیرنده

نیز در صورت وجود، بصورت اطلاعات تکمیلی توسط بانک دریافت می گردد.

حواله به کشور آمریکا و انگلیس به صورت حواله داخلی نیز امکان پذیر است ،

در این نوع حواله وجه به صورت نقدی در داخل همان کشور به حساب گیرنده واریز می گردد ،

این حواله که اصطلاحا حواله سیاه نام گرفته است بین 3 تا 5 روز کاری مستلزم زمان می باشد

و دارای این مزیت می باشد که حواله های رقم بالا به صورت چند مرحله ای انجام پذیر بوده

و فرستنده مبلغ نیز توسط بانک و دولت آن کشور اشخاص محلی محسوب می گردد.