حواله روپیه به هند

حواله روپیه به هند در همه بانکهای هند از سه روش ذیل امکان پذیر است :

حواله روپیه داخلی : واریز روپیه به بانکهای هند از داخل هند

حواله روپیه از دوبی : واریز یکروزه روپیه به همه بانکهای هند

حواله روپیه از مالزی : واریز دو روزه از مالزی

لازم به ذکر است حواله روپیه هند به حساب دانشگاه ، شخص حقیقی و شرکت امکان پذیر است.

ارسال پول به هند از طریق  صرافی اعتماد