حواله داخلی دلار به آمریکا :

حواله داخلی دلار به آمریکا – در حالیکه واریز وجه به همه بانکها و موسسات مالی آمریکا از خارج آمریکا امکان پذیر است،

امکان واریز دلار آمریکا به بعضی از بانکهای آمریکا از داخل امریکا نیز انجام پذیر است.

بدین ترتیب از طریق واریز چک یا وجه نقد به حساب فرد یا شرکت در آمریکا، بدون کسر کارمزد

در مقصد و بانرخی مناسب امکان دریافت پول در آمریکا توسط صرافی اعتماد فراهم می باشد.

جهت دریافت نرخ و امکان پذیر بودن واریز وجه به بانک موردنظر خود، لطفا تماس بگیرید 22292821

حواله داخلی دلار به آمریکا