جهت دريافت يادگاري صرافی اعتماد كه بصورت پستي براي شما ارسال ميگردد چنانچه قبلا به عضويت وبسايت ما درآمده ايد لطفا نسب به تكميل اطلاعات حساب كاربري و
علي الخصوص تكميل ادرس دقيق پستي اقدام نماييد.

چنانچه تاكنون عضو نشده ايد، باعث امتنان ما مي باشد تا نسبت به ايجادحساب كاربري جديد ىاقدام نماييد.

لازم به ذكر است ارسال يادگاري صرافی اعتماد منوط به تكميل اطلاعات بصورت دقيق و تا تاريخ ٧ اسفند ماه ميباشد