بروز رسانی در 17 مرداد 1396 16:35
ارز فروش خرید
نرخ حواله عادی
دلار کانادا
CALL 3070
دلار آمریکا
1.275 1.255
نرخ حواله اعضا
دلار کانادا
CALL 3075