بروز رسانی در 02 بهمن 1395 16:45
ارز فروش خرید
نرخ حواله عادی
دلار کانادا
CALL 2945
دلار آمریکا
1.343 1.323
نرخ حواله اعضا
دلار کانادا
CALL 2950