بروز رسانی در 02 اسفند 1395 18:41
ارز فروش خرید
نرخ حواله عادی
دلار کانادا
CALL 2980
دلار آمریکا
1.32 1.29
نرخ حواله اعضا
دلار کانادا
CALL 2985