پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ | 22 Feb 2018
درخواست حواله بانکی
نوع حساب (*)
ورودی نامعتبر
کشور مقصد (*)
ورودی نامعتبر
در این قسمت کشور مورد نظر جهت ارسال حواله را مشخص نمایید
Beneficiary name (نام صاحب حساب مقصد) (*)
تنها از حروف انگلیسی a-z استفاده نمایید.
در این قسمت نام دارنده ی حسابی که قصد ارسال حواله برایش دارید را به حروف انگلیسی وارد نمایید.
Beneficiary last name (نام خانوادگی صاحب حساب مقصد)
تنها از حروف انگلیسی a-z استفاده نمایید.
در این قسمت نام خانوادگی دارنده ی حسابی که قصد ارسال حواله برایش دارید را به حروف انگلیسی وارد نمایید
Beneficiary Bank Name(بانک مقصد) (*)
تنها از اعداد و حروف انگلیسی a-z استفاده نمایید.
در این قسمت بانک مقصد جهت ارسال حواله را به حروف انگلیسی قید نمایید.
مقدار حواله (*)
از اعداد انگلیسی استفاده کنید، خط تیره و ممیز قابل قبول نیست
لطفا مبلغ حواله خود را مشخص کنید.(از ذکر کردن واحد وجه ارسالی مثل دلار و یورو خود داری کنید)
واحد وجه ارسالی (*)
ورودی نامعتبر
مشخص نمایید وجه ارسالی از چه نوع می باشد
واحد وجه ارسالی
ورودی نامعتبر
در صورتی که نوع وجه در بالا ذکر نشده در اینجا قید نمایید.
شماره حساب بانکی مقصد (IBAN) (*)
تنها از اعداد و حروف انگلیسی a-z استفاده نمایید. از قراردادن خط تیره و فاصله بین حروف و یا اعداد خود داری نمایید
شماره حساب برای پرداخت های غیر یورویی Bank A/C No و برای پرداخت های یورویی حتما باید از نوع IBAN باشد. برای سنجش اعتبار شماره IBAN کلیک کنید.
SWIFT/BIC Code (*)
تنها از اعداد و حروف انگلیسی a-z استفاده نمایید.
این مشخصه برای هر بانک منحصر به فرد می باشد و داشتن آن برای ارسال حواله بانکی ضرورسیت برای یافتن کد بانک مقصد کلیک کنید
شماره روتینگ (Routing number)
تنها از اعداد استفاده نمایید.
این شماره جهت ارسال حواله به بانک های آمریکا ضروریست برای جستجوی روتینگ بانک مورد نظر کلیک کنید.
کد sort
تنها از اعداد استفاده نمایید.
sort code را بدون خط تیره و تنها عدد وارد نمایید این شماره جهت ارسال حواله به بانک های انگلستان ضروریست
کد IFSC
تنها از اعداد و حروف انگلیسی a-z استفاده نمایید.
این کد تنها برای ارسال حواله به حساب های کشور هند ضروریست.برای جستجوی ISFC بانک مورد نظر کلیک کنید.
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
لطفا شناسه ملی خود را وارد نمایید. (شناسه واریز کننده وجه ریالی در ایران)
نحوه آشنایی با ما
ورودی نامعتبر
مطالعه شرایط و قوانین (*)
شما نمی توانید بدون پذیرش شرایط و قوانین درخواست ارسال حواله خود را ثبت نمایید.
ارسال